การออกกำลังกาย

เหตุผลที่ควรอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

การอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพก่อนการเล่นกีฬาจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักกีฬาไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดกับร่างกายในขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้ โดยเราสามารถสรุปประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการอบอุ่นร่างกายได้ดังนี้

การออกกำลังกาย

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของบาสเกตบอล

ในการเล่นกีฬาทุกประเภทอุปกรณ์ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กีฬาบางประเภทอุปกรณ์ยังมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการดูแลและการเก็บรักษาที่ถูกต้องจะมีส่วนในการช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี