การออกกำลังกาย

เล่นกีฬาเพื่อรูปร่างที่ดี

ทุกคนต้องการที่จะเผาผลาญไขมันและดูผอมลง ไม่มีทางเป็นจริงรอบหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเมื่อเราลดน้ำหนักเรามีมากขึ้นทันทีที่ดึงดูดให้ดูเป็น โดยสมาชิกของเพศตรงข้าม และเกือบเสมอเพียงรู้สึกดีขึ้น แต่น่าเสียดายที่เราไม่อยู่ในสังคมที่เอื้อให้เกิดการไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายหรือไม่การตัดสินใจของคนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ; มันสถานการณ์ไม่ชอบโดยหลายคนที่รู้สึกเช่นที่พวกเขาไม่ควรจะตัดสินบน “ดูคนเดียว” เมื่อวันที่แรก