การออกกำลังกาย

เหตุผลที่ควรอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

การอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพก่อนการเล่นกีฬาจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักกีฬาไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดกับร่างกายในขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้ โดยเราสามารถสรุปประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการอบอุ่นร่างกายได้ดังนี้

1. เพิ่มความปลอดภัยสำหรับกล้ามเนื้อในขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย การอบอุ่นร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อตื่นตัวและยืดหยุ่นได้ดี จึงสามารถช่วยลดโอกาสเกิดการอักเสบในระหว่างการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

2. ในการอบอุ่นร่างกายแต่ละครั้งควรใช้เวลาไม่น้อยไปกว่า 5-10 นาที ก่อนการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

3. ถ้าคุณอบอุ่นร่างกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทกีฬาที่คุณเล่น ยังช่วยทำให้คุณสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย เพราะกล้ามเนื้อตื่นตัวอย่างเต็มที่และมีความยืดหยุ่นได้ดี คุณจึงเล่นกีฬาได้อย่างสะดวกและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

5. การอบอุ่นร่างกายยังมีส่วนในการช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในขณะเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี เพราะขณะที่เราเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในทันทีหัวใจจะทำงานหนักกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน ทราบกันแบบนี้แล้วอย่าละเลยการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด

6. ท่าที่เหมาะสมในการอบอุ่นร่างกาย เช่น การซิทอัพ การวิ่งเยาะๆ ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทอาจจะมีท่าที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมแตกต่างกัน ดังนั้นจะให้ดีผู้เล่นหรือนักกีฬาควรสอบถามจากผู้รู้หรือโค้ชที่ทำการฝึกสอนกีฬาประเภทนั้นๆ