การออกกำลังกาย

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของบาสเกตบอล

ในการเล่นกีฬาทุกประเภทอุปกรณ์ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กีฬาบางประเภทอุปกรณ์ยังมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการดูแลและการเก็บรักษาที่ถูกต้องจะมีส่วนในการช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้เลย แล้วนำเงินไปใช้ในส่วนอื่นจะดีกว่า สำหรับในกีฬาบาสเกตบอลนั้นเราจะสามารถบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดังนี้

1. ชุดนักกีฬาควรทำความสะอาดและเก็บพับให้เรียบร้อยเสมอหลังจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน

2. ลูกบาสเกตบอลควรทำความสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกหรือคาบต่างๆ ออกก่อนแล้วเก็บให้เรียบร้อย และที่สำคัญไม่ควรนำลูกบาสเกตบอลไปเล่นแทนกีฬาประเภทอื่นหรือนำไปเล่นผิดประเภท เช่น นำไปแตะแทนลูกบอล หรือนำไปตีแทนลูกวอลเล่ย์บอล เป็นต้น

3. อย่าให้ลูกบอลเปียกน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆ เพราะน้ำจะเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น และยังทำให้ลูกบอลชำรุดเสียหายเร็วกว่าเดิมอีกด้วย แต่ถ้าลูกบอลเกิดเปียกน้ำให้ทำการเช็ดให้แห้งก่อนที่จะนำลูกไปเล่นหรือเก็บ

4. ถ้าต้องปล่อยลมหรือสูบลมออกจากลูกบาสเกตบอล ให้ใช้เข็มสำหรับเจาะลูกบอลโดยเฉพาะ ห้ามใช้ของแหลมอย่างอื่น เพราะอาจจะทำให้ลูกบอลเกิดชำรุดเสียหายได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

5. พื้นสนามควรรักษาให้เรียบ สะอาด และไม่มีสิ่งกีดขวาง

6. เส้นโดยรอบสนามควรมีความชัดเจนอยู่เสมอ และสนามควรอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเล่นเสมอ

7. จัดสถานที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ไว้โดยเฉพาะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย